Najnowsze wpisy, strona 4


lut 15 2011 Nagrzewnice w wentylacji
Komentarze: 0

 Zastosowanie:

- do nawiewnych systemów wentylacji
- do nagrzania lub dogrzania powietrza w systemach kanałów
- do podłączenia z kanałami okrągłymi

Właściwości:

- nagrzewnice wodne wykonane ze stali ocynkowanej
- elementy grzejne wykonane z rur miedzianych z aluminiowym ożebrowaniem
- dopuszczalne ciśnienie robocze 1.6 MPa (16 bar) przy temperaturze wody 100°C
- złączka odpowietrzająca i do odprowadzenia wody (G 1/2”)
- opcjonalnie możliwe podłączenie czujnika zabezpieczającego przed zamarzaniem (G 1/4”)

 Nagrzewnica wodna kanałowa okrągła Vbc 100

Nagrzewnica wodna do montażu w kanałach o przekroju kołowym.

Obudowa z powłoką Aluzinc, układ grzejny - z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami. Demontowalna pokrywa do czyszczenia.

Nagrzewnica musi być instalowana poziomo.

sty 31 2011 klimat w domu
Komentarze: 0

  Optymalny klimat wnętrz

Zwykle nie zdajemy sobie sprawy, jak ważne jest utrzymanie we wnętrzach optymalnych warunków klimatycznych, czyli właściwej temperatury, wilgotności i odpowiedniej jakości powietrza. Komfort cieplny, bo o nim mowa, to stan, w którym nie odczuwamy ani ciepła, ani zimna, a nasz organizm nie jest narażony na nadmierne przegrzanie czy schłodzenie. W okresach przejściowych, gdy temperatura za oknem radykalnie się zmienia, a odporność na wszelkie infekcje znacznie się obniża, szczególnie warto dbać o te warunki wewnątrz pomieszczeń.

Na komfort cieplny, oprócz wilgotności i cyrkulacji świeżego powietrza, największy wpływ ma odpowiednia temperatura, którą dziś bez większego wysiłku można zarządzać samodzielnie . Za temperaturę w naszych domach i mieszkaniach odpowiada zazwyczaj określony rodzaj instalacji grzewczej wspierany w okresie letnim urządzeniem klimatyzacyjnym. Aby praca obu systemów była efektywna i zapewniała maksimum komfortu użytkownikom, warto zastosować odpowiednią formę regulacji. Na rynku dostępne są inteligentne urządzenia, które, sterując pracą systemu grzewczego lub klimatyzacyjnego, pozwalają skutecznie zarządzać temperaturą we wnętrzach.

Prosto i skutecznie

Regulatory temperatury to małe, zaawansowane technologicznie urządzenia sterujące, które mogą współpracować niemal z każdym rodzajem instalacji grzewczej (również z ogrzewaniem podłogowym) wentylacji oraz klimatyzacyjnej, producenta regulatorów temperatury AURATON. Możemy je dostosować do indywidualnych preferencji, wybierając spośród modeli przewodowych i bezprzewodowych. – Każde urządzenie regulujące marki AURATON pozwala na optymalne dopasowanie temperatury wnętrz do wymagań użytkowników, między innymi dzięki możliwości ustawienia jej trzech poziomów (dziennej, nocnej oraz przeciwzamrożeniowej), w 7-dniowym cyklu programowania - wyjaśnia. Funkcjonalność i energooszczędność to podstawowe cechy, jakich wymagamy dziś od technologii. Wyposażenie domowej instalacji grzewczej i wentylacji w odpowiedni regulator temperatury to strzał w dziesiątkę! Proste, estetyczne i tanie urządzenie posłuży nie tylko zimą, sterując pracą kotła i wentylacji, ale również latem, kiedy o nasz komfort cieplny zadba klimatyzator.

sty 24 2011 klimatyzacja serwerowni
Komentarze: 0

 Określenie sposobu rozdziału powietrza w pomieszczeniu


W chwili obecnej wyjściowymi warunkami przy określaniu sposobu rozdziału i klimatyzacji powietrza w pomieszczeniu powinny być:

dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza do strefy zasysania powietrza przez każdy serwer, o optymalnej temperaturze 20-25°C i wilgotności nie niższej niż 45%; odprowadzenie z obudowy/serwera nie mniejszej ilości powietrza niż dostarczyliśmy; zabezpieczenie przed przedostawaniem się gorącego powietrza w strefę zasysania.

Spełnienie w/w warunków w sposób nieprzerwany i maksymalnie bezpieczny (nadmiarowy) determinuje system klimatyzacji wraz z wstępnym określeniem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz z wymogami jakie muszą być spełnione w pomieszczeniu. Im wyższe są zakładane gęstości mocy w pomieszczeniach komputerowych tym większy jest wpływ projektanta klimatyzacji na ogólną architekturę pomieszczenia, czy wręcz całego Data Center.

Bazując na powyższych warunkach można obecnie rozróżnić 4 podstawowe strategie klimatyzacji we współczesnych pomieszczeniach komputerowych w zależności od mocy zainstalowanej w jednej szafie rakowej:

chłodzenie powietrza w pomieszczeniu - do 2 kW na szafę rakową; chłodzenie powietrza w strefie zimnej i gorącej - do 8 kW na szafę rakową; chłodzenie z wykorzystaniem „zamknięcia" strefy gorącej lub zimnej 10-25 kW na RLU; chłodzenie szaf rakowych - do 40 kW na szafę rakową.

Wszystkie wymienione powyżej metody klimatyzacji można stosować w jednej serwerowni rozdzielając strefy chłodzenia w zależności od wydajności.
                   Yahoo-1.jpg
Chłodzenie pomieszczeniowe
Typowym przykładem chłodzenia pomieszczeniowego jest układ z szafami klimatyzacyjnymi z nawiewem górnym i powrotem swobodnym od frontu. Ciągle w zastosowaniu np. dla pomieszczeń UPS i baterii z nastawą 20-22°C

Chłodzenie w układzie „strefa gorąca -strefa zimna"
Dzisiaj zaczynając projektowanie serwerowni z szafami średnio obciążonymi (maksymalnie 6 do 8 kW) przyjmujemy za pewnik rozkład szaf rakowych w układzie „strefa zimna - strefa ciepła".

Za optymalny układ w tej chwili uznaje się konfigurację klimatyzacji: strefa zimna 120 cm, strefa gorąca 90-100 cm. Ustalenie tych wielkości poprzedziły jednak długie badania numeryczne i laboratoryjne nad optymalnym i uniwersalnym rozkładem serwerowni, przy czym większość badań opisywana była dwoma kluczowymi indeksami SHI (Supply Heat Index) i RHI (Return Heat Index).

Indeksy SHI i RHI
Wielkość SHI opisana matematycznie w  określa w jakim stopniu gorące powietrze usuwane z raków miesza się z zimnym powietrzem dostarczanym do strefy zimnej, natomiast wielkość RHI jest indeksem opisującym w jakim stopniu gorące powietrze z raków miesza się z zimnym powietrzem zanim powróci do klimatyzatorów.
Suma obu indeksów zawsze jest równa 1, co oznacza, że im wyższa wartość RHI tym jest lepszy rozkład przepływu powietrza i mniejsze mieszanie powietrza gorącego z zimnym.
Jednym z pierwszych oczywistych wniosków wynikającym z analizy indeksów było, że doprowadzenie układu klimatyzacyjnego do formy w której SHI =0 oraz RHI =1, jest rozwiązaniem wszelkich problemów z klimatyzacją. Oczywiście powstały takie układy klimatyzacyjne oraz klimatyzatory, które działają w takich systemach, jednakże ich bardzo wysokie koszty oraz duży wpływ na inne instalacje w pomieszczeniach komputerowych powodują, że zasadność ich stosowania wymaga złożonej analizy.
Indeksy RHI i SHI sąnie tylko narzędziem do zrozumienia przepływu ciepła w pomieszczeniach komputerowych, ale sugerują także sposoby do zwiększenia wydajności energetycznej systemów klimatyzacji. Poprawnie zaprojektowanym układzie klimatyzacyjnym, po zapewnieniu wszystkim serwerom odpowiedniej temperatury i ilości powietrza na zasysaniu, o sprawności energetycznej systemu klimatyzacji świadczy temperatura powietrza powracającego do klimatyzatora, im wyższa (oczywiście w dopuszczalnym dla klimatyzatora zakresie zwykle do 30°C) tym lepiej.

Indeks RCI
Następnym z indeksów wprowadzonym w toku analiz problemów chłodzenia współczesnych pomieszczeń komputerowych był indeks RCI (Rack Cooling Index), czyli Indeks
                                
Chłodzenia Szaf Rakowych.

Ogólnie służy on do określania skuteczności klimatyzacji raków oraz wyznaczania wydajności energetycznej systemów klimatyzacyjnych, co jest możliwe dzięki dwóm podindeksom RCIHI oraz RCILO. Pierwszy indeks RCIHI mierzy procent szaf rakowych dla których temperatury powietrza na zasysaniu przez sprzęt komputerowy są niższe lub równe przyjętym standardom.
RCIHI = 100% oznacza, że temperatura na zasysaniu sprzętu we wszystkich szafach rakowych jest niższa lub równa przyjętym standardom.
Drugi indeks RCILO określa jaka ilość sprzętu otrzymuje powietrze o temperaturze zbyt niskiej w stosunku do wymagań producentów.
RCILO = 100% oznacza, że temperatura na zasysaniu sprzętu we wszystkich szafach rakowych jest wyższa lub równa od rekomendowanej. We wstępnej fazie badań nad indeksem w klasycznych serwerowniach z nawiewem dolnym spod podłogi i szafach klimatyzacyjnych z bezpośrednim odparowaniem wartość indeksu RCILO = 40%, co oznaczało, że aż 60 procent sprzętu zasysało powietrze o niepotrzebnie niskiej temperaturze.
Najdokładniejszym sposobem określenia optymalnych temperatur są wytyczne producentów klimatyzacji, ale analiza taka jest bardzo pracochłonna. W związku z tym w chwili obecnej przyjmuje się standard ASHRAE Thermal Guideline (20-25°C) dla środowisk CLASS 1, albo NEBS (18-27°C), przy czym przy projektowaniu i późniejszym ustawianiu nawiewów zakładamy zwykle temperatury z przedziału (18-22°C).
Doświadczenia z uruchomiania systemów klimatyzacyjnych w serwerowniach, wykazały że spełnienie w/w indeksów jest możliwe przy podniesieniu aż do 27°C nastaw na szafach klimatyzacyjnych zasilanych wodą lodową. Niestety zmiana nastawy temperatury (zwykle średnia temperatura powietrza powracającego) na sterownikach szaf klimatyzacyjnych na wyższą niż 22°C, spotyka się z powszechnym (piszę oględnie żeby nikogo nie urazić) oporem. Kilku użytkowników udało się przekonać do prób z podnoszeniem temperatur powietrza do 26°C, a jedna duża serwerownia od roku pracuje z powodzeniem na nastawach 27°C.
Indeksy RCI miały decydujący wpływ na opracowanie zupełnie nowych rodzajów systemów klimatyzacyjnych, przy czym co ciekawe dwa najdoskonalsze systemy na rynku, czyli rzędowy A RC system oraz LiXD (od niedawna jest model rzędowy) bazując na odmiennych ideach są równie skuteczne.
                             
Podstawowe wytyczne dla układu „hot isle-cold isle"

O ile zaprojektowanie klimatyzacji takiego układu  kompletnego i z góry znanego obciążenia poszczególnych szaf rakowych jest zadaniem prostym o tyle utrzymanie tego układu w warunkach pracy serwerowni jest, jak się okazuje, bardzo trudne i wymaga zachowania kilku reguł postępowania przy wprowadzaniu zmian i dostawianiu dodatkowego sprzętu komputerowego.

sty 23 2011 wentylacja garaże
Komentarze: 0

 

Pomieszczenie garażowe, niezależnie od tego, czy jest częścią domu, czy też stoi oddzielnie, powinno mieć zapewnioną dobrą wentylację. Przepisy wymagają, aby garaże nieogrzewane miały przynajmniej wentylację naturalną w formie otworów wentylacyjnych umieszczonych na przeciwległych ścianach.

Ich powierzchnia powinna wynosić co najmniej 0,04 m2 na każde stanowisko dla samochodu. W praktyce wystarczającą wentylację w takim garażu zapewniają dwa otwory wentylacyjne przysłonięte kratkami 14×14 cm przy czym jeden otwór umieszcza się przy podłodze, a drugi - blisko stropu.

                           Kliknij w obraz aby zamknac okno

Garaże ogrzewane wymagają zainstalowania co najmniej systemu wentylacji grawitacyjnej gwarantującej przynajmniej 1,5 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Jednak intensywność takiej wentylacji zależy przede wszystkim od różnicy między temperaturą wewnątrz a na zewnątrz garażu.

W mroźne dni może być zbyt intensywna, co prowadzi do niepotrzebnych strat energii, a latem - niewystarczająca. Jeśli garaż połączony jest z domem drzwiami wewnętrznymi bez tzw. śluzy (podwójnych drzwi), może nastąpić zasysanie spalin do pomieszczeń mieszkalnych przez inne kanały wentylacyjne w budynku.

Dlatego lepiej zamontować sterowany automatycznie wentylator wyciągowy włączający się samoczynnie przy otwarciu drzwi do garażu i pracujący przez pewien czas po ich zamknięciu. Wytworzy on podciśnienie zapobiegające przedostawaniu spalin do części mieszkalnej.

sty 23 2011 wentylacja kurników
Komentarze: 0

  Pomieszczenia dla drobiu często należą do najbardziej zapylonych z wśród wszystkich pomieszczeń inwentarskich. Źródłem zapylenia jest powietrze atmosferyczne, same ptaki, pasza, pomieszczenie i ściółka. Źródłem zapylenia powietrza są paleniska domowe, kotłownie, elektrociepłownie, koksownie, zakłady chemiczne, cementownie i inne. Tereny przeznaczone do ekologicznego chowu drobiu i kur winny być wolne od zapylenia.

  

Prawidłowo pielęgnowana ściółka nie powinna mieć więcej niż 40% wilgotności, ale też nie mniej niż 10%. Obserwacje wskazują, że ściółka z ciętej słomy jest dobrym materiałem ograniczającym powstawanie zapylenia. Natomiast dodatek trocin, torfu, plew lub powtórne użycie ściółki będzie sprzyjać zapyleniu i szkodzić kurom zielononóżkom. Również rodzaj paszy, jej forma (sypka, granulat), dodatki mineralne i sposób zadawania może być źródłem zapylenia. Zwiększenie wilgotności w najprostszy sposób można uzyskać przez skrapianie wodą ścian i ściółki, ewentualnie polewanie korytarzy. Wentylowanie pomieszczeń dla ptaków i zwierząt ma zasadnicze znaczenie zoohigieniczne. Celem wentylacji jest usunięcie szkodliwych gazów, nadmiaru ciepła i pary wodnej, ale także dużej ilości pyłu i kurzu oraz doprowadzenie świeżego powietrza sprzyjające drobiowi. 

 

 Dobrze działająca wentylacja to taka, która charakteryzuje się wydajnością 5m3/h/kg masy ciała w lecie i wywołująca ruch powietrza nieprzekraczający 0,5m/s. W chowie ekologicznym nie dopuszcza się stosowania wentylacji mechanicznej - lecz wentylację grawitacyjną oraz wietrzenie kurnika dla zielononóżek. Prace pielęgnacyjne powinny być wykonywane przez osoby do tego odpowiednio przygotowane, a zatem charakteryzujące się fachowością, sumiennością, a także łagodnością. 

     Codzienne czynnoścoi związane z chowem drobiu, pielęgnacją drobiu powinny być przeprowadzane w czasie oświetlenia, względnie przy oświetleniu niebieskim jako roboczym, które nie wywołuje niepokoju u ptaków. 

 Od wielu lat już wiadomo, że w pomieszczeniach dla drobiu, w których zalega pomiot, stwierdzić można w powietrzu zwiększoną ilość szkodliwych domieszek gazowych, do których należą przede wszystkim dwutlenek węgla, amoniak i siarkowodór. Zawartość dwutlenku węgla CO2 w świeżym powietrzu wynosi 0,03% objętości powietrza atmosferycznego. Jego ilość w powietrzu wydychanym przez ptaka jest przeszło sto razy większa. Kura wydycha w ciągu godziny ok. 720 cm3 CO2 w przeliczeniu na 1 kg masy ciała, podczas gdy człowiek o połowę mniej. 

     Dwutlenek węgla uważany jest za wskaźnik działania urządzeń wentylacyjnych. Gaz ten wydychany przez ptaki w nadmiarze prowadzi do przyśpieszenia oddychania i innych zmian natury fizjologicznej. Wyra.ne patologiczne działanie gaz ten wykazuje dopiero przy stężeniu kilku procent. Ponadto nadmierna koncentracja CO2 w powietrzu wywołuje reakcje stresowe u drobiu z podrażnieniem skóry i błon śluzowych oraz demineralizację kości. Za ilość dwutlenku węgla dopuszczalną w powietrzu dla drobiu przyjmuje się od 0,15% do 0,25%. Są to ilości kilkakrotnie większe niż ilość dwutlenku węgla w powietrzu zewnętrznym. 
     Amoniak powstaje przede wszystkim w wyniku fermentacji związków azotowych zawartych w pomiocie (kwas moczowy, mocznik, białko, amidy). Większe ilości amoniaku znajdują się przede wszystkim w pomieszczeniach ogrzanych i źle wentylowanych.  Szkodliwość amoniaku dla drobiu polega przede wszystkim na obniżaniu odporności błony śluzowej dróg   oddechowych.   Działa szkodliwie na układ nerwowy oraz układ krążenia krwi. Amoniak znajdujący się w powietrzu kurnika już przy stężeniu 13 ppm wywołuje 
podrażnienie spojówek oraz błon śluzowych nosa, a przy stężeniu 26 ppm stanów zapalnych spojówek i błon śluzowych dróg oddechowych kur zielononóżek. Siarkowodór jest gazem silnie toksycznym stanowiąc paraliżującą truciznę dla ośrodkowego układu nerwowego. Przy oddychaniu, wchłaniany do krwi zmienia się tam łatwo w dwusiarczek węgla. Ma też ogromne powinowactwo do barwnika krwi, który pod jego wpływem łatwo przechodzi w trwały związek, jakim jest sulfathemoglobina nie biorąca już udziału w przenoszeniu tlenu i dwutlenku węgla. 

     Jest on aktywny w stosunku do żelaza, wchodzącego w skład enzymów oddechowych. Źródłem siarkowodoru jest gnilny rozpad białka kałomoczu, zawierającego aminokwasy siarkowe. Dopuszczalna ilość siarkowodoru w pomieszczeniach dla drobiu wynosi 0,01o/oo czyli 10 ppm