Archiwum marzec 2011


mar 17 2011 przepustnice wentylacyjne
Komentarze: 0

 Przepustnice wielopłaszczyznowe stanowią często używany i bardzo ważny element w układach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, czy instalacjach przemysłowych (rys. 1). Dzięki nim możliwa jest kontrola i regulacja przepływu strumienia gazu w przewodach wentylacyjnych, bądź całkowite zablokowanie jego przepływu. 


   W zależności od kąta i kierunku otwarcia żaluzji rozróżnia się przepustnice współ- i przeciwbieżne. Przepustnice wykonane mogą być ze stali, stopów lekkich (najczęściej aluminium) lub z tworzyw sztucznych. Stopień otwarcia przepustnic, regulowany kątem odchylenia żaluzji, może być realizowany poprzez przekładnie zębate napędzane siłownikami pneumatycznymi, mechaniczno-elektrycznymi lub, w najprostszy sposób - ręcznie. W kraju (np. Smay, Alnor, 2KAN itd.) oraz w Europie istnieje szereg producentów tych ważnych, ale stosunkowo prostych elementów wentylacji do kontroli i regulacji przepływu gazów w instalacji. W Polsce niestety nie ma odpowiednich norm określających wymagania jakim powinny odpowiadać produkowane przepustnice wielopłaszczyznowe. Dane literaturowe są dosyć fragmentaryczne, a wyniki badań uzyskane na ich podstawie charakteryzują się bardzo dużym rozrzutem liczbowym. W krajach UE istnieje norma EN 1751 [1], która precyzyjnie opisuje zasady badań, jakim powinny być poddane produkowane przepustnice wielopłaszczyznowe, oraz jakie informacje powinien zawrzeć producent, aby odbiorca mógł w sposób prosty i jednoznaczny porównać różne, oferowane na rynku przepustnice. Wyniki badań przepustnic stanowią jednocześnie kryteria porównawcze dla poszczególnych przepustnic. Ocena przepustnic polega na wykonaniu następujących badań: 
   - przepływowych, 
   - mechanicznych; 
   - cieplnych; 
   - akustycznych (nie objęte normą EN 1751). 
Rys.2. Schemat stanowiska do badań przepływowych przepustnic